ติดต่อเรา

สนใจสมัครสมาชิก คลิก ใบสมัครสมาชิก

สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย

56/2 D ชั้นที่ 1 อาคารชุดเดอะรอยัลนาวินทาวเวอร์

ถ.เชื้อเพลิง แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10120

uniontrans50@ttla.or.th

02 - 6713620 - 21 02 - 6713621 http://www.ttla.or.th