ติดต่อเรา

สนใจสมัครสมาชิก คลิก ใบสมัครสมาชิก

    สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย 

    56/2 D ชั้นที่ 1 อาคารชุดเดอะรอยัลนาวินทาวเวอร์ 

    ถ.เชื้อเพลิง แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา 

    กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10120

    uniontrans50@ttla.or.th

    

02 - 6713620 - 21    02 - 6713621    http://www.ttla.or.th