ติดต่อเรา


สนใจสมัครสมาชิก คลิก ใบสมัครสมาชิก


ที่อยู่:

    สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย 
    56/2 D ชั้นที่ 1 อาคารชุดเดอะรอยัลนาวินทาวเวอร์ 
    ถ.เชื้อเพลิง แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา 
    กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10120

อีเมล:

    uniontrans50@ttla.or.th
    โทรศัพท์:
02 - 6713620 - 21
    แฟกซ์: 02 - 6713621

    http://www.ttla.or.th

สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย
Comments