ข่าวสารสมาคม

วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563
พบกันที่ งานประชุมใหญ่สามัญ สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย (TTLA) ประจำปี 2562 
โรงแรม SEAPINE Hotel สวนสน 2 อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
รายละเอียดเพิ่มเติมโทร.087-502-1717